FANDOM


Welcome to the Engelskatre WikiEdit

Tanken är att alla som vill kan lägga till/ändra/???? alla sidor precis som på wikipedia, men i ställer för så breda definitioner som möjligt med så mycket information som möjigt så försöker jag/vi göra termerna så smala som möjligt för att rikta sig till just oss och våra kurser. 


Hur stort/användbart detta blir är ännu osett men jag hoppas det kan fungera som ett lättare alternativ än att varje gång sitta och slå i boken/anteckningar när tentan nu börjar närma sig.

Describe your topicEdit

Write a description about your topic. Let your readers know what your topic is about and add some general information about it.

Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.